Autor zdjęcia: Tekke

Śmierć przedsiębiorcy i jej znaczenie dla działania firmy

Gdy nieoczekiwanie umiera główny przedsiębiorca w firmie, zarządzający grupą pracowników, wszystko zmienia swój bieg. Współpracownicy po początkowym szoku starają się opanować sytuację. Trzeźwe i rozsądne myślenie ma tutaj ogromne znaczenie dla faktu, by struktury firmy nie zostały zachwiane. W przypadku śmierci głównego zarządzającego odpowiedzialność za kontrolę nad firmą przejmuje ktoś z mianowanych zastępców, wpisanych prawnie…

Autor zdjęcia: BenedictFrancis

Powiązania rodzinne a struktura firmy

Nie da się ukryć, że powiązania rodzinne mają znaczący wpływ na struktury w danej firmie, tym bardziej jeśli w przeszłości dana firma zakładana była przez członków jednej rodziny. Zaobserwowana sukcesja w firmie rodzinnej polega pokrótce na tym, że prawo do zarządzania całością lub poszczególnymi sektorami danego przedsiębiorstwa mają tylko osoby spokrewnione z władzą odgórną. Może…

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Czym jest sukcesja firmy?

Sukcesja w klasycznym wydaniu to przekazanie firmy z pokolenia na pokolenie z zastrzeżeniem ciągłości jej zarządzania. Zazwyczaj proces ten jest długotrwały oraz złożony, w niektórych przypadkach może on trwać nawet kilka lat. Jednakże dużo sukcesji jest przeprowadzanych nagle np. z powodu choroby właściciela. Warto zatem wcześniej przygotować odpowiednie scenariusze na wypadek takich sytuacji. Taka odpowiednio…

Autor zdjęcia: Innovation Lab

Sukcesja w firmie rodzinnej

Sukcesja w firmie rodzinnej jest zjawiskiem, z którym spotykamy się bardzo często w przypadku tego rodzaju działalności (więcej: http://skutecznasukcesja.pl/sukcesja/). Trzeba mieć jednak świadomość tego, że od tego, czy i w jaki sposób zostanie przeprowadzona zależy interes całej rodziny. Familia, utrzymująca się z dochodów generowanych przez rodzinny biznes, zależna jest w dużej mierze od kondycji w…

Autor zdjęcia: globetrotter_rodrigo

Tajniki sukcesji

Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ma się całkiem dobrze. W dużej mierze jest to zasługa dominujących w tym właśnie sektorze firm rodzinnych. I to właśnie firmom rodzinnym poświęcony jest poniższy tekst.

Autor zdjęcia: swisscan

Dziedziczenie firmy – teoria i praktyka

Nie da się ukryć, iż prowadzenie rodzinnego biznesu to pomysł bardzo dobry. Jeszcze lepszym pomysłem jest jej przekazaniem kolejnym pokoleniom. Należy jednak pamiętać, iż przekazanie firmy na zasadzie sukcesji czy na zasadzie jej dziedziczenia nie zawsze jest możliwe, a przynajmniej nie zawsze jest możliwe w stopniu zadowalającym. Tak właśnie dzieje się w przypadku jednoosobowej działalności…

Autor zdjęcia: Bourguiboeuf

Sukcesja – proces długotrwały i wieloaspektowy

Sukcesja firmy to pierwszy krok do zagwarantowania obecności firmy na rynku. Co niezwykle istotne sukcesja to nie jednorazowe zdarzenie, to wieloletni proces – brak tej podstawowej wiedzy bardzo często przyczynia się do upadku firmy. To, bowiem jedynie długoterminowe planowanie, uwzględniające właśnie konieczność przekazania w przyszłości sterów firmy młodszemu pokoleniu sprawia, że zarówno samą firmę jak i…